AIKIDO

“Methode om in harmonie te komen met energie”

Aikido vindt haar oorsprong in de 20 eeuw en is ontwikkeld door O’Sensei (betekenis: “grote meester”) Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Ueshiba liet zich inspireren door de technieken van de Japanse samoerai (betekenis: “Hij die dient”).

Het woord “Aikido” bestaat uit 3 letter-grepen met elk een eigen betekenis.

“AI” staat voor: “Harmonie” of “Liefde”.

“KI” staat voor: “(Universele/Innerlijke) Energie” of “Richting”.

“DO” staat voor: “Weg”, “Wijze” of “Methode”.

De bewegingen bij Aikido komen veelal voort uit een aanval met een wapen. Ze zijn harmonisch en cirkelvormig. Een goed beoefenaar absorbeert zogezegd de energie van de aanvaller en schakelt door toepassing van een techniek de aanvaller uit. De techniek is gericht op het verstoren van de balans van de aanvaller, “uke” genaamd. Degene die de aanval ondergaat, verdediger, wordt “tori” genoemd. Bij het beoefenen wordt regelmatig gebruik gemaakt van houten oefen-wapens, We onderkennen daarbij 3 soorten, te weten: de Jo (= een stok van 128 cm lang), de Bokken (= zwaard) en de Tanto (= kort zwaard / dolk).
Uitgangspunt bij het uitvoeren van een techniek is dat:

  • Er geen kracht gebruikt wordt.
  • De lichaamshouding (= kamae) juist is.
  • De afstand (= mai ai) juist is.
  • De beweging vloeiend (= ki no nagare) is.
  • De timing (= sen) juist is.

Bij het uitoefenen van de sport is het van belang dat er een samenspel plaats vindt tussen de uke en de tori. Alleen op deze wijze kunnen beide groeien en verbeteringen bewerkstelligen. Aikido is een sport welke niet leeftijdsgebonden is en geen competitie-element in zich draagt. Er zijn dan ook geen wedstrijden. Het is verder een sociale sport. Het sociale aspect zit vooral in het elkaar helpen. Iedereen is zich er van bewust dat hij/zij ooit een keer begonnen is met het beoefenen van Aikido.

Tot slot, Aikido is geen sport welke je snel beheerst. Een goed beoefenaar heeft zeker 10 jaar nodig om Aikido aardig onder de knie te krijgen.